Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Przebudowa ulicy Zdrowej wraz miejscami postojowymi w Pisarzowicach

Dobiegły końca prace związane z przebudową ulicy Zdrowej, przy Ośrodku Zdrowia w Pisarzowicach. Zakres prac obejmował wykonanie nowego kolektora deszczowego, budowę chodników i miejsc postojowych oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej.

Wykonawcą robót była firma P.P.U.H. „HANDREM” Wiesław Słowik z siedzibą 32 – 552 Płaza, ul. Role 4.

Wartość umowy z Wykonawcą: 296.953,13 zł brutto

ZAWIADOMIENIE

 

XXXVIII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 23 sierpnia 2017 r. o godz. 14.30

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - badania i ocena stanu powietrza atmosferycznego

ZARZĄDZENIE NR 54/ 2017
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 14 sierpnia 2017 r.

Plany działania priorytetowego dla rejonu służbowego 0702 oraz 0703

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa