Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Zarządzenie nr 7 Wojewody Śląskiego dot. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Rozbudowa sieci gazowej

 
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu LIFE pn. Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły LIFE.VISTULA.PL, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach jako beneficjent koordynujący uprzejmie zaprasza do wypełnienia ankiety dedykowanej mieszkańcom i turystom odwiedzającym ten rejon południowej Polski.
Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety do  dnia 25/10/2020 r.
 

Strony