27.05.2017
Imieniny: Amandy, Jana i Juliana
 

Jesteś tutaj

19, 20, 21 maja 2017 roku w Kędzierzynie - Koźlu odbyły się XIX Mistrzostwa Polski. Przez trzy dni zaprezentowało się wiele zespołów, miniformacji, duo, trio, występów solowych. Konkurencja była naprawdę duża, jednak dla nas to były wyjątkowo szczęśliwe dni.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA WILAMOWIC

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

W dniach 29 lipca - 4 sierpnia odbędzie się 74. edycja najsłynniejszego wyścigu kolarskiego w Polsce - Tour de Pologne.

2017-05-31
 
08:00 - 15:00
Hecznarowice ulica Odsole, Myśliwska, Krakowska, Szkolna, Stawowa, Górnicza, Cmentarna, Stawowa, Spacerowa, Świętego Urbana, Spokojna, Nad Młynówką

 

Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą!

 

Ponad 1500 osób – tylu ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziesięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt i ustawy oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem Gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

SG.271.4.6.2017                                                                                                            Wilamowice, dn.19.05.2017 r.

 

Informacja o odkomarzaniu na terenie Gminy Wilamowice

w 2017 r.

 

Strony

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria