23.04.2018
Imieniny: Ilony, Jerzego i Wojciecha
 

Jesteś tutaj

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji poprzez infrastrukturę przesyłową krajów Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim stworzyły techniczne możliwości importu do Polski ponad 3,3 mld m sześć. gazu rocznie z nowych źródeł (ok. 30% obecnie realizowanego importu).

 Więcej o firmie na: www.gaz-system.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIII OTWARTY MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TAROKA Z OKAZJI DNI KÓZ

W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2012r., poz.1407) podajemy informację dotyczącą wprowadzonych ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m.in. :

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach od kwietnia br. realizuje projekt pn. „Wielkie granie miast partnerskich Wilamowic i Dolnego Benesova” .

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące działania:

Strony