22.11.2017
Imieniny: Cecylii, Jonatana i Marka
 

Jesteś tutaj

2017-11-06  08:00-15:00  Wilamowice ulica Paderewskiego numer 28

Tegoroczna Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego w powiecie bielskim odbyła się w Wilamowicach. Gospodarzami Inauguracji są co roku kolejne gminy, tworzące powiat bielski. Organizacja tej imprezy to z jednej strony wyzwanie, ale też duże wyróżnienie w skali powiatu. Uroczystość miała miejsce 17 października 2017 roku. Gospodarzem był Starosta Pan Andrzej Płonka, Burmistrz Gminy Wilamowice, Pan  Marian Trela oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach, Pani Mariola Dylewska - Mitoraj.

Pomysłodawcą i inicjatorem Spotkań jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach. I Spotkania Chórów Miast Partnerskich miały miejsce w Wilamowicach w grudniu 2016 roku, gdzie we wszystkich kościołach Gminy Wilamowice koncertowały chóry z miast partnerskich z Węgier, Słowacji, Republiki Czeskiej oraz naszych Pisarzowic.

Z inicjatywy asp. szt. Macieja Matusiaka i mł. asp. Artura Prochownika z Komisariatu Policji w Kobiernicach, w szkołach na terenie gminy Wilamowice odbywają się ciekawe spotkania dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Zajęcia te będące częścią akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” oraz „Bezpieczna droga do szkoły” spotykają się z ogromnym zainteresowaniem. 

 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2017 ROKU

 

1.”Czas na Przedszkolaków w Dankowicach”

 

W dniu 12 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach odbyła się II Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice. Spotkanie stanowiło realizację programu pt. „Bezpieczeństwo”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich gminnych szkół wraz z opiekunami, a honory gospodarzy pełniły Dyrektor Lidia Dziubek i prezes Natalia Mączka. Delegaci Sejmiku Uczniowskiego oraz uczniowie klas od III do VII mieli okazję zapoznać się z akcją społecznościową zorganizowaną na terenie naszej szkoły BEZPIECZNIE Z PROFI CREDIT, a także pogawędzić przy słodkim poczęstunku. 

za miesiąc wrzesień oraz za III kwartał

 

OGŁOSZENIE

 

 

Urząd Gminy w Wilamowicach poniżej podaje wykaz jednostek odpowiedzialnych za zimowe utrzymywanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Wilamowice w sezonie zimowym 2017/2018r.

 

"RODZINA 500+" W URZĘDZIE GMINY W WILAMOWICACH REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO "RODZINA 500+" NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Strony

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria