27.03.2017
Imieniny: Ernesta, Jana i Marka
 

Jesteś tutaj

GAZ-SYSTEm S.A.

Kolorowe stroje, wspólny śpiew, tańce i dobra zabawa - to wszystko towarzyszyło uczestnikom kolejnych Spotkań Zespołów Regionalnych Gminy Wilamowice, które odbyły się 11 lutego br.

8 lutego 2017 r.  Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłosiła nabory wniosków w ramach podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału społecznego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.

 

2017-02-14
08:00 - 16:00
Wilamowice ulica Polna wyłączenie kabla na linię napowietrzną w ZK 2311

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 9 stycznia 2017 r., ogłoszona 11 stycznia 2017 r. i wchodzi w życie (z niewielkimi wyjątkami) 1 września 2017 r. (Dz.U. z 2017r. Nr 59).

„Najpiękniejszą rzeczą jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznać zachwytu, jest martwy niczym zdmuchnięta świeczka.” (Albert Einstein)

Dzień Babci i Dziadka na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń Przedszkola w Zespole Szkół w Wilamowicach. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków.

Otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na terenie Gminy Wilamowice w 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zgłaszanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.

Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” rozpoczyna działania promocyjno – informacyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Strony

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria