20.04.2018
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha
 

Jesteś tutaj

28 lutego 2018 r. odbyła się VI sesja Gminnego Sejmiku Uczniowskiego, której tematem była Ochrona Danych Osobowych. Delegatów i ich opiekunów gościło Gimnazjum w Wilamowicach. Wśród zaproszonych gości była również p. Bożena Sobocińska - kierownik ZOSiP oraz p. Mariola Dylewska-Mitoraj - dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach. Gościem specjalnym była p. Anna Kunicka, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Szkół w Wilamowicach, koordynator VIII edycji ogólnopolskiego programu GIODO „Twoje dane - twoja sprawa”, w którym nasza szkoła uczestniczy.

 

2018-03-08
08:30-11:30

Pisarzowice ulica Kęcka, Słoneczna, Lanckorona do numeru 3B, Polarna, Księżycowa, Czajki, Wieżowa, Kępa prawa.

Dnia 1 marca 2018 r. w naszym Przedszkolu w Pisarzowicach zorganizowano dzień, który miał na celu promowanie zdrowego odżywiania pod hasłem: „ZDROWO JEMY, ZDROWO ŻYJEMY, WODĘ PIJEMY” ! Nasze przedszkole w tym dniu wyglądało bardzo charakterystycznie, wyjątkowo, gdyż dzieci z każdej grupy były ubrane w innym kolorze.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 121 ze zm.)

O G Ł O S Z E N I E 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice,

Zawiadomienie dot. realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1  od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej".

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "P.B.W. przebudowa drogi powiatowej 4488S na odcinku Wilamowice - Hecznarowice - Kęty".

W Wilamowicach już po raz kolejny uroczyście świętowano obchody związane z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. W dniach 23-24 lutego odbył się szereg otwartych wydarzeń kulturalno-językowych, w których udział wzięli badacze języków zagrożonych wymarciem m.in. z Holandii, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Hiszpanii i Polski, naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego z wydziału Artes Liberales, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wilamowianie”, członkowie Zespołu Regionalnego „Wilamowice”, lokalne władze samorządowe, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Wilamowic. Wśród zaproszonych znaleźli się potomkowie Azteków, przedstawiciele Basków, Łemków, Górali Żywieckich i Podhalańskich, Ślązaków, Hucułów i Kaszubów.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że 20 lutego 2018 r. ogłosiła nabory wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej (w zakresie produktu lokalnego, ochrony środowiska), rozwijania działalności gospodarczej (w zakresie produktu lokalnego), zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału społecznego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Strony