20.09.2020
Imieniny: Eustachego, Faustyny i Renaty
...

Jesteś tutaj

#Spisrolny będzie przeprowadzany w gospodarstwach rolnych (osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) prowadzących działalność rolniczą, według stanu na 1 czerwca br.

więcej - https://spisrolny.gov.pl/

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4484S, ul. Szkolna w km 0+130 w m. Pisarzowice nad potokiem Pisarzówka”.

Obwieszcenie RDOŚ w Katowicach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dankowice 1"

UWAGA !

 

Informujemy mieszkańców, że na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 88/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. o czasie pracy w 2020 r.:

- w dniu 14 sierpnia 2020 r. (Piątek) Urząd Gminy w Wilamowicach czynny będzie od 7:30 do 13:30,

OBWIESZCZENIE dotyczące planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021 w obwodzie nr 166 Koła Łowieckiego "BAŻANT" w Bestwinie

Dyrektor

Zespołu Szkół w Wilamowicach

 

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi tematami prezentowanymi podczas konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w okresie pandemii.

Spis Rolny 2020

 

W dniu 31 lipca 2020 r. każdy absolwent szkoły podstawowej otrzymał z rąk dyrektora szkoły zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie informujące o wyniku sprawdzianu ósmoklasisty, który w całej Polsce odbył się w dniach 16-18 czerwca 2020 r.

Plan działania priorytetowego dla rejonu nr 58 na okres od 1 sierpień 2020 do 31 styczeń 2021 roku

Strony