30.04.2017
Imieniny: Balladyny, Lilli i Mariana
 

Jesteś tutaj

- przerwa w dostawie wody

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina

zaprasza na spotkania konsultacyjno-informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, w szczególności:

Dnia 17.03.2017 r. odbyły się zajęcia otwarte w grupie 3,4 latków. Gościliśmy mamusie, tatusiów oraz babcie. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Dyrektor Mariola Dylewska - Mitoraj.

W dniu 6 marca 2017 roku pozytywnie zweryfikowano dokumentację i uczeń Zespołu Szkół w Wilamowicach Jan Grzybek otrzymał srebrną Odznakę im. św. Jana Pawła II. Wcześniej musiał zdobyć odznakę dziecięcą oraz brązową. Tym razem Kronika naszego ucznia składa się z trzech tomów. Wszyscy gratulujemy Jankowi oraz Jego rodzicom- Państwu Jolancie i Przemysławowi.

W kolejnej części działań promocyjno-informacyjnych Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina przedstawiamy bliżej główne cele oraz przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zgłaszanie zmian własności gruntów na terenie Gminy Wilamowice - Spółka Wodna

Strony

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria