22.01.2021
Imieniny: Dominiki, Mateusza i Wincentego
...

Jesteś tutaj

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA

 

Kto jest podatnikiem podatku rolnego?

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości ?

Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE W 2021 ROKU

 

 

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE W 2021 ROKU

  • telefony kontaktowe:

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE W 2021 ROKU

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY PRAWNE, FIZYCZNE W 2021 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE


Od stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będą mogli skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty

Strony