29.06.2017
Imieniny: Pawła, Piotra i Salomei
 

Jesteś tutaj

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt i ustawy oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem Gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

SG.271.4.6.2017                                                                                                            Wilamowice, dn.19.05.2017 r.

 

Informacja o odkomarzaniu na terenie Gminy Wilamowice

w 2017 r.

 

W dniu 26 kwietnia 2017 roku uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach wraz z opiekunami paniami Jolantą Gacek, Pauliną Markiel, Katarzyną Pacholik i Anną Marek wyjechali na "Zieloną Szkołę" do Darłówka.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach może poszczycić się wysokimi osiągnięciami naszych uczniów w konkursach przedmiotowych.

Dzieci z natury są ciekawe świata. Chętnie podpatrują i obserwują. Częste pytania kierowane  do dorosłych zaczynające się od słów: ,,jak, co, dlaczego” świadczą o ich aktywności poznawczej. Ta  zaś jest naturalnym etapem rozwoju człowieka.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice uprzejmie informuje, że Burmistrz Wilamowic w dniu 19 maja 2017 r. zatwierdził arkusze organizacji szkół, przedszkoli i zespołów szkół na rok szkolny 2017/2018. Będzie to pierwszy rok w zreformowanej szkole. Od września zmieni się sieć szkół.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice uprzejmie informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. odbyły się konkursy na dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice. Powodem przeprowadzenia konkursów była kończąca się kadencja lub wakat na stanowisku dyrektora.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - prace na linii kolejowej

Gmina Wilamowice przystąpiła do plebiscytu organizowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne TAURON Polska Energia S.A. w ramach programu edukacyjnego:

Oddychaj powietrzem”

 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 maja i trwa do 13 sierpnia.

Strony

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria