21.02.2018
Imieniny: Eleonory, Lenki i Kiejstuta
 

Jesteś tutaj

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA

 

Kto jest podatnikiem podatku leśnego?

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami lasów,

  • posiadaczami samoistnymi lasów,

 

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE W 2018 ROKU

 

Kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych ?

 

  • Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu.

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY PRAWNE, FIZYCZNE W 2018 ROKU

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA

 

Kto jest podatnikiem podatku rolnego?

 

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE W 2018 ROKU

 

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE W 2018 ROKU

 

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych

 

ODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE W 2018 ROKU

 

 

ONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości ?

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE W 2018 ROKU

 

Strony