27.03.2017
Imieniny: Ernesta, Jana i Marka
 

Jesteś tutaj

dotycząca jakości wody.

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.
Załóż firmę przez telefon!

INFORMACJA

dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017r.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego w wieku powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez pracy, w szczególności:

- osób długotrwale bezrobotnych,

- kobiet,

- osób niepełnosprawnych,

- osób powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu oferujemy:

- doradztwo zawodowe,

Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków

 

W dniu 6 stycznia tj. w Święto Trzech Króli, jak co roku w okresie Bożego Narodzenia sołtys wsi pan Tadeusz Dziubek wraz z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich w Zasolu Bielańskim zorganizowali Spotkanie Noworoczne.

6 stycznia w Święto Trzech Króli w Wiejskim Domu Strażaka w Starej Wsi odbył się Koncert Noworoczny w wykonaniu starowiejskiej orkiestry dętej. Grupa muzyków pod kierownictwem kapelmistrza pana Zygmunta Pyrka zaprezentowała bogaty reperuar muzyczny, w tym również świąteczne utwory.

8 stycznia 2017 r. mażoretki „Gracja” ze Starej Wsi zaprezentowały swoje umiejętności podczas Koncertu Noworocznego, który odbył się w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. Dla licznie zgromadzonej publiczności Akademia Mażoretek "Gracja", kórej kierownikiem od 17 lat jest pani Teresa Nycz, wystąpiła ze swoimi medalowymi układami tanecznymi.

Kochana Babciu, Kochany Dziadku!
Ja wiem, co od Was dostanę w spadku

Piękne wspomnienia, cudowne zapachy
I ten wspaniały ubaw po pachy!

Czego Wam życzyć, Wy tylko wiecie
A ja wam powiem:

Strony

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria