17.01.2021
Imieniny: Antoniego, Henryki i Mariana
...

Jesteś tutaj

Inwentaryzacja grobów na terenie Gminy Wilamowice

Wersja do wydruku

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją grobów na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Wilamowice ustalono, że wiele grobów pomimo upływu 20-letniego okresu od dnia dokonania ostatniego pochówku nie zostało ponownie opłaconych.

 

Burmistrz Gminy Wilamowice zwraca się więc z prośbą do osób, które są dysponentami grobów nieopłaconych, tzn. małżonków, dzieci, krewnych lub powinowatych, o sprawdzenie tego faktu i uregulowanie ewentualnych zaległości.

 

Przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych określają termin, po którym grób może zostać użyty do ponownego pochówku. Jest to 20 lat po ostatnim pochówku.

W związku z tym osoby zainteresowane dalszym utrzymaniem miejsca pamięci swoich bliskich powinny przed upływem tego terminu zgłosić się do zarządcy cmentarza (w tym przypadku Urząd Gminy Wilamowice), by wyrazić chęć dalszego posiadania grobu oraz uiścić stosowną opłatę.

Zgodnie z Uchwałą nr XV/98/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia
27
listopada 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wilamowice opłata za użytkowanie grobu na kolejne 20 lat wynosi między innymi w przypadku grobu pojedynczego 500,00 zł, a za miejsce podwójne 800,00 zł.

Przed dniem Wszystkich Świętych na grobach nieopłaconych pojawią się informacje, że w przypadku nieuiszczenia opłaty zostaną one przeznaczone do likwidacji.

Prosimy więc o zwrócenie szczególnej uwagi na groby, o których mowa powyżej i ewentualne przekazanie informacji krewnym osób w nich pochowanych.