23.04.2018
Imieniny: Ilony, Jerzego i Wojciecha
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Kampania promocyjna „Rusza LSR!”

Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” rozpoczyna działania promocyjno – informacyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Lokalna Grupa Rybacka otrzymała 12 000 000 zł  z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  z czego na

·         Realizację LSR                           (art. 35 ust. 1 lit b Rozporządzenia nr1303/2013)                   10 440 000,00 zł

·         Współpracę                               (art. 35 ust. 1 lit c Rozporządzenia nr1303/2013)                        360 000,00 zł

·         Koszty bieżące i Aktywizacja  (art. 35 ust. 1 lit d oraz e Rozporządzenia nr1303/2013)         1 200 000,00 zł    

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” jest przyznawana na realizację następujących celów:

a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

b) wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;

c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Terminy naborów planowane są w I półroczu 2017 roku w ramach :

·         P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich

·         P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką

·         P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.bielskakraina.pl w biurze Stowarzyszenia (Bielsko Biała, ul.T.Regera 81 parter) lub nr tel. 725449170, 338105735