24.10.2017
Imieniny: Arety, Marty i Marcina
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Ogłoszenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wilamowice na lata 2016-2025

poprzez zgłoszenie uwag.

Konsultację będą trwać w dniach od 06 do 16 czerwca 2017 roku.

 

Diagnoza w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z formularzem uwag znajduje się w załączeniu niniejszej wiadomości. Ponadto jest dostępna w formie papierowej w Urzędzie Gminy Wilamowice przy ul. Rynek 1 (I piętro – Sekretariat).

 

Uwagi można zgłaszać poprzez:

 

- wypełnienie formularza w wersji elektronicznej, a następnie wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@wilamowice.pl ,

- wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wilamowice przy ul. Rynek 1 (na I piętrze w Sekretariacie).

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria