24.10.2017
Imieniny: Arety, Marty i Marcina
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Ogłoszenie

Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wilamowice na lata 2016-2025

Burmistrz Gminy Wilamowice informuje, iż z przeprowadzonej diagnozy zjawisk i czynników kryzysowych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wilamowice na

lata 2016-2025, został wyznaczony obszar zdegradowany. W celu dalszych prac nad dokumentem, tj. zdefiniowania obszaru który będzie podlegał rewitalizacji, wyznaczeniu celów, a także zadań rewitalizacyjnych zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 21.06.2017 r. o godz. 16.30 w budynku restauracji „Rogowa” w Wilamowicach ( I piętro- sala bankietowa)

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria