18.02.2018
Imieniny: Konstancji, Krystiana i Sylwany
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

OGŁOSZENIE - konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych

Burmistrz Wilamowic ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na terenie Gminy Wilamowice w 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Szczegóły na stronie: http://bip.wilamowice.pl