19.01.2018
Imieniny: Erwiny, Henryka i Mariusza
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu mpzp obejmującego miasto Wilamowice

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice

oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,