23.04.2018
Imieniny: Ilony, Jerzego i Wojciecha
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Wyniki

Otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na terenie Gminy Wilamowice w 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.