17.01.2021
Imieniny: Antoniego, Henryki i Mariana
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XXIV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXIV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 30 września 2020 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 26 sierpnia 2020 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o kontroli dokonanej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach, która odbyła się dnia 14 września 2020 r. oraz o kontroli dokonanej w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, która odbyła się dnia 23 września 2020 r.

 6. Analiza pozyskiwania funduszy unijnych na planowane inwestycje w Gminie Wilamowice.

 7. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacja w sprawie umorzeń, rozłożeń na raty zaległości podatkowych oraz zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zniesienia form ochrony z drzew wchodzących w skład pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice,

 2. przekazania petycji wielokrotnej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach,

 3. przekazania petycji wielokrotnej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach,

 4. ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,

 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 6. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

   

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik