17.01.2021
Imieniny: Antoniego, Henryki i Mariana
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XXV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 28 października 2020 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 30 września 2020 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wilamowice.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wilamowice za rok szkolny 2019/2020.

 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilamowice, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

 8. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 3. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

   

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik