20.04.2018
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE - XXVII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

ZAWIADOMIENIE

 

XXVII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 19 października 2016 r. o godz. 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji

w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna) 

                                                                                    

 

Porządek obrad:

 

1.    

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    

Zatwierdzenie porządku obrad.

3.    

Przyjęcie protokołu obrad: XXVI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 września
2016 r.

4.    

Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Wilamowicach w zakresie oceny realizacji wybranych uchwał Rady Miejskiej.

5.    

Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

6.    

Wystąpienia zaproszonych gości.

7.    

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

8.    

Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

9.    

Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wilamowicach oraz Burmistrzowi Wilamowic za rok 2015.

10. 

Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    

zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach”;

2)    

przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu;

3)    

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

4)    

wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.

11. 

Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

12. 

Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

13. 

Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               Stanisław Nycz