20.04.2018
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE - XXVIII po wyborach – sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

ZAWIADOMIENIE

 

XXVIII po wyborach – nadzwyczajna – sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 8 listopada 2016 r. o godz. 15.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji

w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna) 

                                                                                 

 

Porządek obrad:

 

1.     

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     

Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     

Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

4.     

Wystąpienia zaproszonych gości.

5.     

Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

2) wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.

6.     

Omówienie „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wilamowice”.

7.     

Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

8.     

Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

9.     

Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               Stanisław Nycz