02.12.2020
Imieniny: Balbiny, Ksawerego i Pauliny
...

Jesteś tutaj

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Wersja do wydruku
Osoba odpowiedzialna: 

UCHWAŁA NR XX/139/20 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

UCHWAŁA NR XV/94/19 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Uchwała NR III/23/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 

UCHWAŁA NR XX/140/20 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/309/17 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice

 

Uchwała nr XX/141/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/310/17 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XLI/325/17 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/233/16 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 

UCHWAŁA NR XXV/229/12 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilamowice
 

UCHWAŁA NR XIV/86/15 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 21 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 

UCHWAŁA NR X/61/15 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

UCHWAŁA NR XIV/85/15 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 21 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice
 

UCHWAŁA NR XXII/184/16 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XXXIII/197/16 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilamowice