19.10.2017
Imieniny: Michaliny, Michała i Piotra
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Osoba odpowiedzialna: 

 

UCHWAŁA NR XXIX/233/16 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 

UCHWAŁA NR XXV/229/12 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilamowice
 

UCHWAŁA NR XIV/86/15 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 21 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 

UCHWAŁA NR X/61/15 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

UCHWAŁA NR XIV/85/15 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 21 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice
 

UCHWAŁA NR XXII/184/16 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XXXIII/197/16 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilamowice

 

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria