Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Ponad 1500 osób – tylu ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziesięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy). W minionym roku, na terenie województwa śląskiego, czyli obszarze działania Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, odnotowano 10 przypadków zgłoszeń przez rolników zachorowania na boreliozę jako chorobę zawodową. Borelioza była powodem 83 proc. wszystkich zgłoszonych przez rolników przypadków choroby zawodowej na tym terenie.

ZAWIADOMIENIE

XXXIV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 31 maja 2017 r. o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt i ustawy oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem Gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

SG.271.4.6.2017                                                                                                            Wilamowice, dn.19.05.2017 r.

 

Informacja o odkomarzaniu na terenie Gminy Wilamowice

w 2017 r.

 

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa