Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

W dniu 26 kwietnia 2017 roku uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach wraz z opiekunami paniami Jolantą Gacek, Pauliną Markiel, Katarzyną Pacholik i Anną Marek wyjechali na "Zieloną Szkołę" do Darłówka.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach może poszczycić się wysokimi osiągnięciami naszych uczniów w konkursach przedmiotowych.

Dzieci z natury są ciekawe świata. Chętnie podpatrują i obserwują. Częste pytania kierowane  do dorosłych zaczynające się od słów: ,,jak, co, dlaczego” świadczą o ich aktywności poznawczej. Ta  zaś jest naturalnym etapem rozwoju człowieka.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice uprzejmie informuje, że Burmistrz Wilamowic w dniu 19 maja 2017 r. zatwierdził arkusze organizacji szkół, przedszkoli i zespołów szkół na rok szkolny 2017/2018. Będzie to pierwszy rok w zreformowanej szkole. Od września zmieni się sieć szkół. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/265/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach będą funkcjonowały następujące jednostki oświatowe:
1. Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach;
2. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach z klasami gimnazjalnymi;

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice uprzejmie informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. odbyły się konkursy na dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice. Powodem przeprowadzenia konkursów była kończąca się kadencja lub wakat na stanowisku dyrektora. Zmiany w przepisach prawa oświatowego uniemożliwiają przedłużanie kadencji dyrektorom.

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa