Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości, że Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, w terminie od 13 kwietnia 2017r. wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, przeznaczonej do zamiany.

UWAGA !

 

Informujemy mieszkańców , że w dniu 14 kwietnia 2017 r. ( Wielki Piątek ) Urząd Gminy w Wilamowicach czynny będzie :

od 730 do 1200

 

BURMISTRZ
mgr Marian TRELA

Dnia 23 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Wilamowicach odbyła się kolejna sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice.

Niedziela Palmowa to dzień, który w kościołach na całym świecie upamiętnia tryumfalny wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Niedziela ta jest jednocześnie zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Procesje wiernych tworzą barwne pochody.

Konkurs dla dziennikarzy organizowany przez KRUS: „W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

 

Rozpoczął się kolejny konkurs organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu opublikują w 2017 roku materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Na laureatów czekają nagrody finansowe.

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa