Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie w październiku, a cały miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt.
Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt czyli World Animal Week trwający do 10 października.

W piątkowe deszczowe przedpołudnie 5. października 2017 roku nasze przedszkole gościło w swych progach pana leśniczego reprezentującego Nadleśnictwo Andrychów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, w oparciu o pisemne zawiadomienie otrzymane od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku – Białej, iż stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia manganu w próbkach wody uzdatnianej na stacji Uzdatniania Wody w Dankowicach. Wszystkie pozostałe parametry badanej wody mieszczą się w wartościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. ( Dz. U. z 2015r. poz. 1989 ) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, informuje  

(…) ponad polami ogniska dym, ściele swą siwą opończę. Jesienny przysmak;
z ogniska ziemniak i „jesienny grill” zapachem nęci nas wszystkich (…)

 „Jesienny”

 

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa