Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Pismo Ministra Środowiska wskazujące potrzebę zabezpieczenia łowisk przed dzikami odławianymi na terenach zabudowanych i przesiedleniami ponownie do obwodów łowieckich, w związku z koniecznością podejmowania wspólnych działań w celu zwalczania ASF.

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Pożary niszczą przyrodę !!!

Wypalanie traw wyjaławia ziemię !!!

Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi !!!

Utrata dopłat bezpośrednich !!!

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa