Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Konserwatorzy z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którzy zbadali obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z ołtarza głównego kościoła parafialnego św. Urbana w Hecznarowicach, dokonali sensacyjnego odkrycia. Odsłonili ukryty pod drewnianą wotywną sukienką, wycięty z płótna po obrysie postaci, wizerunek Jasnogórskiej Madonny. Przeprowadzone badania technologiczne i zdjęcia rentgenowskie wykazały, że był on kilkakrotnie przemalowany.

„Strategia Rozwoju Gminy Wilamowice do roku 2025” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Wilamowice do roku 2025”

 

 

W dniu 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017r.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury.

 

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa