Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

KONKURS NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLA I ZESPOŁÓW SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WILAMOWICE

24 lutego 2017 r. w murach Szkoły Podstawowej  w Hecznarowicach odbyła się kolejna sesja sejmiku uczniowskiego. Tym razem delegaci z Hecznarowic przedstawili temat: Problemy dzieci i młodzieży i ich rozwiązywanie poprzez sport i taniec,  angażując przy tym aktywnie pozostałych delegatów. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich uczestników sejmiku. Na początku  zebrani obejrzeli film „Stres” , który  został opracowany w formie wykładu o stresie i sposobach radzenia sobie ze stresorami.

Początek pierwszego kwartału zawsze obfituje w opracowywanie projektów przyszłych inwestycji. Oczywiście nie wszystkie mogą być zrealizowane w roku bieżącym. Determinuje to przede wszystkim możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej bądź budżetu państwa. Wśród głównych zamierzeń w dalszym ciągu pozostaje budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej. Największą rozpoczętą budową będzie niewątpliwie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.

Dnia 18 lutego świętowano Dzień Języka Ojczystego w Wilamowicach. Organizatorami tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie Wilamowianie, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gmina Wilamowice. W programie obchodów znalazły się dyskusje, wykłady oraz występ artystyczny zespołu z Hopgarten, w skład którego wchodzą spiscy Niemcy mieszkający na terenach dzisiejszej Słowacji. Współczesnej muzyki, śpiewanej w języku wilamowskim można było posłuchać w aranżacji Kamili Majerskiej.

 

2017-02-22
08:00 - 14:00
Wilamowice ulica Sobieskiego wyłączenie odbiorcy zasilanego z ZK 2333

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa