Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  1/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

 

Przypominamy

 

Wnioski o płatności bezpośrednie można składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku Białej przy ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 24, w terminie do dnia 15 maja 2017r.

W bieżącym roku nie ma przedłużenia terminu składania wniosków.

List Prezesa KRUS do rolników w sprawie zmiany ustawy emerytalnej

Ustanowienie Dnia Ziemi zaproponował senator Partii Demokratycznej Gaylord Nelson, przejęty degradacją środowiska naturalnego, zwłaszcza masowymi wyciekami ropy u wybrzeża Kalifornii.

„Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy,
ale także uczeniem się innego sposobu myślenia o rzeczach.”
‒ Flora Lewis

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa