Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW

 

Burmistrz Wilamowic

 Gminny Komisarz Spisowy w Gmine Wilamowice

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

 

Do tego dnia nasi milusińscy przygotowywali się bardzo długo i starannie. Już wcześniej wśród przedszkolaków dochodziło do emocjonujących rozmów dotyczących przebrania, tańców i konkursów. Wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany dzień - 4 lutego 2021 r.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawierzonego PM 10 w powietrzu

Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy Wilamowice w miesiącu listopadzie i grudniu 2020 r.
 

Strony