Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

6 lutego Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wilamowicach zorganizowało spotkanie pracowników ośrodków kultury z powiatu bielskiego.

Noworoczne spotkanie z twórcami i animatorami kultury powiatu bielskiego odbyło się 1 lutego w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej. Podczas spotkania przewodniczący Rady Powiatu Roman Migdał wraz ze starostą bielskim Andrzejem Płonką, chcąc wyrazić podziękowanie za podejmowane inicjatywy kulturalne oraz  promocję powiatu bielskiego  wręczali wyróżnienia zasłużonym osobom, które w roku 2012 godnie prezentowały nasz region.

W dniu 17 stycznia br. grupa młodzieży z gimnazjum w Wilamowicach pod opieką Pani mgr Barbary Pawińskiej i Pana mgr Kazimierza Boreckiego, uczestniczyła w wykładzie wybitnego historyka prof. dr hab. Wojciecha Roszkowskiego. Spotkanie wraz z grupami młodzieży z wielu gimnazjów powiatu bielskiego odbyło się na terenie Domu Kultury w Kozach.

02.02. 2013 r. w sali Domu Strażaka w Starej Wsi odbyło się kolejne, tym razem już III Noworoczne Spotkanie Zespołów Regionalnych działających na terenie Gminy Wilamowice, zorganizowane przez M-GOK w Wilamowicach.

/pozostałe zdjęcia ze spotkania zamieszczone zostały w galerii/

Dzieci ze SP w Wilamowicach dla swoioch babć i dziadków przygotowały przedstawienie pt. "Czerwony Kapturek".

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa