Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Przedszkole Publiczne w Wilamowicach wzięło udział w akcji informacyjno - edukacyjnej ,,Wirusoochrona”, zainicjowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

ZAWIADOMIENIE

 

XXX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 25 marca 2021 r. o godz. 14.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodnicząca Rady Miejskiej poprowadzi sesję z Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach.

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

1 kwietnia 2021 r. rozpoczynamy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisy powszechne przeprowadzamy raz na 10 lat.

 Już dziś zapoznaj się z pytaniami jakie zadamy w spisie.

Strony