Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Idee integracji społecznej osób niepełnosprawnych z całą pewnością można uznać za jedno z największych dokonań współczesnej myśli humanistycznej oraz działalności społecznej. Zmiany postaw wobec niepełnosprawnych, w wyniku których nastąpiło przejście od dyskryminacji i niechęci, poprzez praktyki opieki i filantropii do podejścia opartego na integracji to swoista rewolucja.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018 - konkurs KRUS

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 13.02.2018r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.02.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2018 r., poz. 360). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28.02.2018 r. i dotyczy wszystkich hodowców trzody chlewnej.

Celem tej inicjatywy jest popularyzacja walorów krajoznawczych Bielska - Białej i gmin Powiatu Bielskiego. Zdobywanie odznaki polega na zwiedzaniu odpowiedniej liczby miejsc o walorach krajoznawczych, przyrodniczych i historycznych, położonych na terenie miasta Bielsko - Biała i naszego powiatu.

Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia...

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa