Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

10 września odbyły się I Dożynki Gminy Wilamowice, których organizatorem był Burmistrz Wilamowic, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach oraz sołectwo Stara Wieś. W tym roku po raz pierwszy w Starej Wsi w sposób wyjątkowy świętowano uroczystości związane z zakończeniem żniw i prac polowych. Podczas uroczystości odbył się również X Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych zorganizowany przez Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku - Białej. Rolę starostów dożynek pełnili Edyta i Zbigniew Nycz ze Starej Wsi.

ZAWIADOMIENIE

 

Sołtys Zasola Bielańskiego zaprasza wszystkich mieszkańców na
Zebranie Wiejskie w dniu 25 września 2017 r. (poniedziałek)
o godz. 17.00 w sali Domu Ludowego „Rondelek”

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie zaproszonych gości.

  2. Przyjęcie porządku zebrania.

  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

2017-09-19

 

 
08:30 - 15:00
Zasole Bielańskie ul. Piękna, Mostowa, Ptasznik, Sosinki

 

2017-09-20

 

 
08:00 - 15:00
Zasole Bielańskie ul. Piękna, Mostowa, Ptasznik, Sosinki, będą występowały czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

W dniu 9 września 2017 r. mieliśmy wyjątkowy zaszczyt gościć w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi w ramach XXV edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które przebiegają pod hasłem: „Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”. Podczas wrześniowego święta zabytków zwraca się szczególną uwagę na piękno i malowniczość polskich krajobrazów, odkrywa się krajobraz będący zapisem historii i tradycji kolejnych pokoleń, etapów rozwoju gospodarki, technologii i nauki, a także wrażliwości estetycznej oraz sztuki.

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa