26.04.2017
Imieniny: Marii, Marzeny i Ryszarda
 

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

ODPADY KOMUNALNE

Osoba odpowiedzialna: 

 

 

 

ODPADY KOMUNALNE

 

 

 

 

 

Broszura informacyjno-edukacyjna nt. gospodarowania odpadami komunalnymi
 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
 

Lokalizacja i godziny otwarcia Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 

Regulamin Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 

Upoważnienie dla osób/podmiotów przekazujących odpady do PSZOK w imieniu właściciela nieruchomości
 

Odbiór styropianu budowlanego
 

Stawki opłaty
 

Formularz deklaracji
 

Terminy uiszczania opłat
 

Miejsce zagospodarowania odpadów
 

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami
 

Rejestr działalności regulowanej
 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 

Poziomy recyklingu

 

    

   AZBEST

 

 

 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilamowice

 

 

 

 

   NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

 

 

 

 

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych
 

Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych

 

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wilamowie
 

Uchwała nr XXV/228/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.572.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/228/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria