04.10.2023
Imieniny: Edwina, Rosławy i Rozalii
...

Jesteś tutaj

Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap II - dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren nieruchomości - dz. nr 1150/4 w Zasolu Bielańskim i dz. nr 2895/4, 2855/2, 2744 w Wilamowicach.

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN500 MOP 8,4MPa relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Etap III od ZZU Komorowice do ZZU Wilamowice”

Warsztaty szycia strojów

Zawiadomienia Burmistrza Wilamowic w sprawie wyłożeni

Ogłoszenie Burmistrza Wilamowic o otwartym konkursie ofert w zakresie krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku - montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach.

Ogłoszenie Burmistrza Wilamowic o otwartym konkursie ofert w zakresie krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku - dostawa i montaż wiaty rowerowej.

 

Obwieszczenie Burmistrza Wilamowice z dnia 28.09.2023 r.

skan pisma dotyczącego wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na ul. Bestwińskiej i ul. Aleja w Starej Wsi

Strony