22.09.2019
Imieniny: Maury, Milany i Tomasza
 

Jesteś tutaj

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach uzyskał dofinansowanie  w wysokości 14 155,05 Euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację polsko-czeskiego projektu pn. „Międzynarodowe Spotkania Chórów Miast Partnerskich”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4444S (ul.

Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy Wilamowice w miesiącu lipcu 2019 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy, dotyczącego wydania dec. środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża DANKOWICE
 

PRZEWODNIK o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim Starostwo

Stowarzyszenie „Wilamowianie” zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu przybliżającego sylwetki zasłużonych rodaków: „Wilamowianie w…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na spotkanie informacyjne przed planowanymi naborami wniosków w ramach projektów grantowych: Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej oraz Budo

AKCJA ZADYMIANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1 września odbyły się III Dożynki Gminy Wilamowice, które w tym roku miały miejsce w miejscowości Dankowice. Uroczyste wydarzenie było jednym z działań w ramach projektu „Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej” w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”.

Strony