18.11.2018
Imieniny: Klaudyny, Romana i Tomasza
 

Jesteś tutaj

PROJEKTY 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hecznarowicach”

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

9 października odbyło się uroczyste otwarcie boiska szkolnego w Hecznarowicach. Na pięknie udekorowanym obiekcie zawitały loklane władze samorządowe, wykonawcy budowy oraz cała społeczność uczniowska wraz z dyrekcją i nauczycielami.

5 października w Wilamowicach miało miejsce podniosłe, a zarazem historyczne wydarzenie ogłoszenia Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego patronem miasta Wilamowice. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, z udziałem JE Kardynała Mariana Jaworskiego metropolity lwowskiego seniora, Ks. Infułata Stanisława Dadaka, księży rodaków, oraz wielu przybyłych kapłanów z okolicznych miejscowości. We Mszy Świętej udział wzięli senatorowie, posłowie,  przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, parafianie oraz czciciele kultu Św. J. Bilczewskiego.

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.

Agencja Artystyczna ART-TU organizuje koncert kabaretu Grupa Mocarta, który odbędzie się w dniu 12.11.2013 r. o godz.19.00. w Bielskim Centrum Kultury ul. Słowackiego 27.

Strony