23.07.2018
Imieniny: Sławy, Sławosza i Żelisławy
 

Jesteś tutaj

List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci - W trosce o bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych

 

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci

Gmina Wilamowice pozyskała po raz kolejny środki finansowe na zadanie pt. „Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy-tożsamość regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom”. Projekt z programu „EUROPE FOR CITIZENS” zostanie zrealizowany w dniach 28.08.2018 - 02.09.2018 r.

 
2018-07-04
08:00-15:00

Wilamowice ulice Ogrodowa, Stawowa, Spokojna, Andersa, Osiedlowa będą występowały czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

 

9 czerwca 2018 na stadionie LKS – u w Pisarzowicach wspólnymi siłami Dyrekcji, Rady Rodziców oraz nauczycieli i obsługi Szkoły zorganizowano coroczną imprezę środowiskową.

Uwaga hodowcy - zgnilec amerykański pszczół!

ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w dniu 04.07.2018 r. ( środa ) w godzinach od 8:00 do 14:00 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowości Dankowice dla budynków położonych w rejonie ulic:

- Oświęcimska ( budynki począwszy od skrzyżowania z ul. Góra aż do granicy z Gminą Brzeszcze )

- Wiela

 

2018-07-03
08:30-14:00

Wilamowice ulice Ogrodowa, Stawowa, Osiedlowa, Spokojna, Andersa

Strony