23.04.2021
Imieniny: Ilony, Jerzego i Wojciecha
...

Jesteś tutaj

Fundacja Razem Zmieniamy Świat organizuje projekt edukacyjny „Damy Radę" skierowany do osób opiekujących się w domu swoimi niesamodzielnymi bliskimi. Przed tym trudnym zadaniem co roku staje w Polsce ogromna liczba rodzin, których bliscy nie są w stanie funkcjonować samodzielnie ze względu na zaawansowany wiek, niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę.

Zapraszamy do zapisów na stałe zajęcia w M-GOK Wilamowice. Ponadto na stronie M-GOK pojawiać się będą oferty zajęć jednorazowych!

Zespół Folklorystyczny „Dankowianie” powstał w czerwcu 2000 r. Ze względu na bliskość kulturową regionu krakowskiego i śląskiego, na pograniczu których leży miejscowość Dankowice, w programach artystycznych zespół uwzględnia wiele zabaw, piosenek i tańców ludowych charakterystycznych dla tych okolic. Kierownikiem i akompaniatorem zespołu jest p. Władysław Wróblewski.

Zespół Regionalny „Zasolanie” powstał z inicjatywy przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich p. Janiny Korczyk w 1985 r. W latach 1986 - 2001 kierownikiem zespołu był p. Zdzisław Szewczyk. Od 2001 r. do chwili obecnej funkcję tę pełni p. Lidia Dziubek, akompaniatorem jest Janusz Korczyk. Zespół liczy 22 osoby, działa przy Radzie Sołeckiej i KGW w Zasolu Bielańskim.

Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „Wilamowice" działa od 1948 r., jest najstarszym zespołem kultywującym tradycje miasta Wilamowice, założonego przez osadników z Flandrii, Niemiec i być może ze Szkocji. Osadnicy ci przywieźli ze sobą, niespotykaną nigdzie indziej kulturę. Do dzisiaj pozostały jeszcze jej szczątki, m.in. „język wilamowski", którym potrafi posługiwać się ok.

Zespół Pieśni i Tańca „Tradycja” powstał w 1999 r. w Starej Wsi z inicjatywy Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich, działa pod patronatem M-GOK w Wilamowicach. Założono go w celu kultywowania tradycji i obrzędów wioski oraz regionu. Kierownikiem zespołu jest p. Renata Nycz, a kierownikiem muzycznym Wojciech Pieczka. To 33 osobowa grupa członków, w wieku od 6 do 73 lat.

Zespół Regionalny „Pisarzowianki” powstał w styczniu 1999 r. z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach. Liczy 24 osoby, zajęcia taneczne odbywają się w każdy wtorek, w WDK Pisarzowice. Mecenat nad zespołem pełni M-GOK w Wilamowicach, WDK oraz Rada Sołecka w Pisarzowicach.

Strony