23.07.2018
Imieniny: Sławy, Sławosza i Żelisławy
 

Jesteś tutaj

Starosta Bielski Andrzej Płonka oraz Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka zaprosili na imprezę plenerową pn. „Będzie się działo” - Święto Powiatu Bielskiego oraz Dni Gminy Porąbka. Impreza odbywała się w dniach od 15 do 17 czerwca br.

16 czerwca 2018 r., w Zasolu Bielańskim w ramach „Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” zrealizowano zadanie pn. „Promowanie Sołectwa Zasole Bielańskie poprzez organizację imprezy pn. Piknik rodzinny na sportowo”, współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego.

Dnia 13 czerwca 2018  roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach, odbyła się kolejna Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice. Było to już ostatnie spotkanie w roku szkolnym 2017/2018.
Tematem przewodnim sesji był Savoir-Vivre – Zasady dobrego wychowania.   
   

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska realizuje projekt pt. „Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku”. Głównym celem projektu jest promocja producentów i usługodawców (głównie z obszaru LGD ale także najbliższych okolic) poprzez wykreowanie i wdrożenie marki lokalnej Ziemi Bielskiej.

Dnia 9 czerwca 2018 r. podczas Pikniku Rodzinnego w Zespole Szkół w Wilamowicach odbyła się niezwykła i pełna niezapomnianych wrażeń Mini Olimpiada Szybowcowa.

W roku szkolnym 2017-2018 członkowie Koła Przyrodniczego w Zespole Szkół w Wilamowicach prowadzili XXV tom kroniki. Wśród wielu wydarzeń warto wspomnieć:

Po ubiegłorocznym sukcesie rodzinnego pikniku Rada Rodziców postanowiła wraz z Dyrekcją oraz Gronem Pedagogicznym po raz kolejny zorganizować tę rodzinną imprezę.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

Burmistrz Wilamowic otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. przedsięwzięcia pn. "Gazociąg - Skoczów - Komorowice - Oświęcim - wykonanie prac planistycznych".

Strony