03.10.2023
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

Informacja Burmistrza Wilamowic o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

W związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Białą. Odcinek III Dankowice - węzeł "Suchy Potok" zawiadamiam, że z dniem 22.08.2023 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem znak: KT.7121.2.102.2022.PJ z dnia 05.10.2022 w ciągu drogi powiatowej nr 4444S (ul. Krakowska w m.

Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy Wilamowice w miesiącu czerwcu 2023 r.

Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap III - dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości - dz. nr 879 w Pisarzowicach.

Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap III - dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości - dz. nr 2872 w Wilamowicach oraz dz. nr 1026/3 w Zasolu Bielańskim.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 02 sierpnia 2023 r., znak WOOŚ.070.202.2023.AM.2 dotyczące postanowienia wyjaśniającego treść decyzji z 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysł

Komisariat Policji w Kobiernicach - Plan Działania Priorytetowego

Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap III - dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości - dz. nr 25, 2150/5, 726 w Pisarzowicach oraz dz. nr 3010 w Wilamowicach

Strony