27.01.2021
Imieniny: Anieli, Juliana i Przemysława
...

Jesteś tutaj

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości ?

Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE W 2021 ROKU

 

 

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE W 2021 ROKU

  • telefony kontaktowe:

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE W 2021 ROKU

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY PRAWNE, FIZYCZNE W 2021 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE


Od stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będą mogli skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty

Logo ARiMR

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać od 29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r.

Do 28 stycznia 2021 r. trwa naborów wniosków o wsparcie inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy. Pomoc jest finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strony