25.02.2021
Imieniny: Almy, Cezarego i Jarosława
...

Jesteś tutaj

Alarm smogowy - Poziom III

Wersja do wydruku

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

28.01.2020 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 28.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  28.01.2020 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 na dzień 28.01.2020 r. wykonana na podstawie analizy wyników pomiarów, a na dzień 29.01.2020 r. przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dzień 28.01.2020 r.

Na odstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza będzie  bardzo zła.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 28.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Tychy oraz  powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, pszczyński, bielski (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice)

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 28.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkującej obszary miast i powiatów wymienionych powyżej: 397623 osoby

Dzień 29.01.2020 r.