03.06.2020
Imieniny: Anatola, Leszka i Tamary
 

Jesteś tutaj

Dożynki Parafialne w Pisarzowicach 2019

Wersja do wydruku

….a gdy ten chleb się na ołtarzu złoży
gdy swą okaże nad nim moc Duch Boży
ziarno co w cieple słońca dojrzewało
cudownie zmieni się w Chrystusa Ciało

                  Krzew winorośli rodzi winne grono
                 
w nich Twoja radość kryje się złożona
                  z nich na ołtarzu stanie kielich wina
                 
które się zmieni w krew Twojego Syna….

Okres dziękczynienia Panu Bogu za tegoroczne płody rolne dobiega końca. W naszej parafii 29 września dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Dziękowaliśmy rolnikom, pszczelarzom, sadownikom i ogrodnikom, ludziom, dzięki którym tegoroczne plony będą na naszych stołach.            

Tradycyjnie już, pieśniami o tematyce dożynkowej zespół regionalny „Pisarzowianki” rozpoczął dożynki parafialne. Następnie sołtys pan Andrzej Nycz poprosił księdza proboszcza o odprawienie Mszy świętej dziękczynnej dożynkowej. Poprosił także o poświęcenie chleba, miodu, wina, owoców, kwiatów i ziół, wieńca dożynkowego oraz zboża pod zasiew.

Mszę Świętą w intencji ludzi związanych z produkcją rolno-spożywczą odprawił ksiądz proboszcz Janusz Gacek w asyście wikariusza ks. Piotra. Z symbolicznym bochenkiem chleba i koszem owoców do ołtarza szli Starostowie Dożynek państwo Urszula i Jan Handzlik. Wieniec dożynkowy u stóp ołtarza złożyły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji”. Kwiaty i zboże pod zasiew niosło rodzeństwo Kaja i Filip. Pszczelarze panowie Jerzy Smolarski i Adam Pieczka jak co roku ofiarowali złocisty miód, a Sołtys wsi pan Andrzej Nycz z małżonką wino mszalne. W orszaku dożynkowym szli także prezes OSP Tadeusz Łaś z małżonką, członkowie Z.R „Pisarzowianki”, Radni Rady Sołeckiej Pisarzowic i Radni Rady Miejskiej Gminy Wilamowice reprezentujący naszą miejscowość Pisarzowice. 
W trakcie mszy świętej ks. proboszcz Janusz Gacek w asyście ks.Piotra poświęcił piękny bochen chleba, upieczony z tegorocznych plonów przez państwa Renatę i Andrzeja Manda, złocisty miód z ziemi pisarzowickiej, wieniec w kształcie monstrancji, wino mszalne, kwiaty i zboże. Proboszcz poświęcił także tegoroczne symboliczne zbiory. W naszej parafii jest taka tradycja, że dekorację ołtarza dożynkowego stanowią prawie każde gatunki owoców i warzyw. Dekoracja ta wykonana została przez pana Marcina wraz z paniami Różą, Anetą i Wandą.

Po uroczystej Mszy Świętej członkinie Koła częstowały chlebem, upieczonym z tegorocznych plonów przez właścicieli piekarni, wychodzących i wchodzących parafian do kościoła. Następnie cały orszak dożynkowy udał się do Kawiarni Fest-Park, gdzie inicjatorzy tej uroczystości, a więc zarząd KGW „Strażniczki Tradycji” wraz z sołtysem Andrzejem Nyczem z członkami Rady Sołeckiej, serdecznie podziękowali współorganizatorom za  kultywowanie tej jakże pięknej tradycji dożynkowej w naszej parafii, którą to przekazali nam nasi przodkowie w „darze”.

Współorganizatorami dożynek w Pisarzowicach byli:

  • Ksiądz Proboszcz Janusz Gacek z wikariuszami
  • Rada Sołecka i Sołtys Andrzej Nycz
  • Starostowie dożynek państwo Urszula i Jan Handzlik
  • Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji”
  • Zespół regionalny „Pisarzowianki” z akompaniatorem Stanisławem Olearczykiem
  • Pszczelarze Koła „Bartnik” z Pisarzowic
  • Państwo Donata i Adam Gacek, którzy to byli sponsorami dekoracji płodów rolnych w kościele
  • Państwo Renata i Andrzej Manda, właściciele piekarni
  • Inne osoby, które to w różnej formie przyczyniły się do tego, by ta piękna tradycyjna uroczystość mogła się odbyć.

 

Tekst: Przewodnicząca KGW ST- C. Puzoń
Zdjęcia: I. Niemiec

Zdjęcia: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/do-ynki-parafialne-w-pisarzowicach-2019

 

Projekty unijne

Projekty MKiDzN