24.08.2019
Imieniny: Bartosza, Jerzego i Maliny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Dofinansowanie - wymiana kotłów grzewczych

Wersja do wydruku

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE – PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI ROK 2019

 

Gmina Wilamowice ponownie rozpoczęła realizację „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice”. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji na 2019 rok, dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl, w formie papierowej należy składać  Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilamowicach, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, w terminie od 15 do 30 kwietnia 2019 rWysokość dotacji wynosić będzie 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 000 zł na jeden budynek mieszkalny. Kosztem kwalifikowanym jest kwota netto obejmująca demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną aparaturą towarzyszącą. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków. Wnioski niekompletne zostaną odrzuconePozytywna weryfikacja formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do podpisania umowy trójstronnej (pomiędzy mieszkańcem, Gminą i Wykonawcą, tj. firmą montującą kocioł) o dofinansowanie wymiany źródła ciepła i przyznania dotacji.

 

W 2019 roku planuje się dofinansowanie maksymalnie 50 inwestycji związanych z wymianą nieekologicznych kotłów.

 

Harmonogram pozyskania dotacji:

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Wilamowicach - do 30 kwietnia 2019 r,

2. Zlecenie wykonania wstępnej opinii kominiarskiej oraz wykonanie zaleceń wynikających ze wstępnej opinii kominiarskiej – do dnia podpisania umowy trójstronnej z Gminą i Wykonawcą,

3. Otrzymanie wezwania z Urzędu do podpisania umowy trójstronnej – po uzyskaniu decyzji z WFOŚiGW w Katowicach o udzieleniu środków,

4. Podpisanie umowy trójstronnej – do 14 dni od otrzymania wezwania,

5. Realizacja zadania – do 30 września 2019 r.,

6. Przedłożenie dokumentów do Urzędu Gminy – do 15 października 2019 r.