18.06.2018
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Dotacje na odnawialne źródła

Wersja do wydruku

Ogłoszenie Burmistrza Wilamowic

w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego działanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Wilamowice”, na realizację którego Gmina Wilamowice będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na chwile obecną Gmina Wilamowice przyjmuje wstępne deklaracje udziału w projekcie. Po zebraniu ankiet i ich weryfikacji przeprowadzone zostaną szczegółowe analizy techniczne możliwości wykonania instalacji w danym budynku i kwalifikacja uczestnika do udziału w projekcie.

 

Deklaracje można składać od dnia 12 grudnia 2017 roku do 15 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy Wilamowice w sekretariacie lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: ug@wilamowice.pl

 

Projekt obejmuje:

Zakup i instalację urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych w tym:

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE do produkcji prądu,

POMPY CIEPŁA głębinowe lub powietrzne do ogrzewania mieszkań poprzez CO oraz CWU,

POMPY ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie Mieszkańca zameldowanego na terenie Gminy Wilamowice w szczególności:

- lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Wilamowice,

- uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,

- brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,

- złożenie przez właściciela budynku prawidłowo wypełnionej ankiety uczestnictwa (do pobrania poniżej) stanowiących załączniki do niniejszej informacji,

- podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Wilamowice umowy regulującej prawa i obowiązki stron związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę Wilamowice wsparcia finansowego.