23.10.2019
Imieniny: Edwarda, Marleny i Seweryna
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Wersja do wydruku

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Do 30 czerwca 2019 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Wilamowice posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenia  go do Urzędu Gminy Wilamowice.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wilamowice
o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Wilamowice w terminie do 
30 czerwca 2019 r.

 

Druki zgłoszenia dostępne są:

  • w załączniku do niniejszego artykułu,
  • w Urzędzie Gminy Wilamowice pok. nr 9,
  • na stronie internetowej Urzędu www.wilamowice.pl

 

Wypełnione druki prosimy składać

  • osobiście do Urzędu Gminy Wilamowice pok. 9,
  • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Wilamowicach, Rynek 1,
  • pocztą elektroniczną na adres: ug@wilamowice.pl

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia, na zlecenie Burmistrza Wilamowic zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie,  w poszczególnych  posesjach.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.