21.07.2019
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca i Wiktora
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Gmina Wilamowice pozyskała nowego partnera

Wersja do wydruku

24 sierpnia do Wilamowic przybyła delegacja z miejscowości Kunerad, mieszczącej się w okręgu Żylina na Słowacji. W budynku M-GOK podpisano dokument porozumienia między Gminą Wilamowice reprezentowaną przez Burmistrza Mariana Trelę, a Gminą Kunerad reprezentowaną przez Burmistrz Monikę Kavecká.

Podczas spotkania Gminę Wilamowice reprezentowali: Burmistrz Wilamowic Marian Trela, Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik, Sekretarz Gminy Andrzej Kołtun, Dyrektor M-GOK Wilamowice Aleksander Nowak, Zastępca Dyrektora M-GOK Jolanta Danek oraz pracownicy Ośrodka Kultury.

Strony wyraziły życzenie współpracy oraz zacieśniania więzów przyjaźni, w celu rozwinięcia kontaktów między władzami i ludnością obu gmin. Uzgodniły podjęcie działań w następującym zakresie:

  1. Wymiana doświadczeń w zakresie działalności samorządowej i zarządzania gminą.
  2. Współpraca młodzieży szkolnej.
  3. Wymiana turystyczna.
  4. Wspólne przedsięwzięcia sportowe i współpraca pomiędzy klubami sportowymi.
  5. Wzajemne prezentacje kulturalne poprzez wymianę grup artystycznych, zespołów, orkiestr i organizacji pozarządowych.
  6. Współpraca przy badaniu i popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego obu gmin, z uwzględnieniem ich wkładu w kulturę narodową.
  7. Organizowania wspólnych imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych.
  8. Wzajemnego poparcia w bezpośrednich kontaktach pomiędzy obiema stronami w dziedzinie rozwijania działalności gospodarczej.
  9. Wzajemne wsparcie w ramach współpracy gmin przygranicznych.
  10. Wspólne pozyskiwanie środków unijnych w ramach współpracy transgranicznej.

Władze wyraziły gotowość i chęć do realizacji wyżej wymienionych działań. Liczymy więc na owocną współpracę z nową miejscowością partnerską, która umożliwi rozwój obydwu gmin. 

AKPodatki 2015

Podatki 2015

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne Galeria