24.06.2018
Imieniny: Danuty, Jana i Janiny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Wersja do wydruku

4 września w Starej Wsi o godz. 11.00 rozpoczęła się niezwykle ważna uroczystość związana z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018. Końcem sierpnia została ukończona ogromna inwestycja rozbudowy szkoły, która wzbogaciła się o trzy sale dydaktyczne z pełnym wyposażeniem w meble, tablicę interaktywną i projektor oraz o nowe zaplecze sanitarne.

W znacznym stopniu poprawi to warunki lokalowe, a co za tym idzie – i dydaktyczne - działającej od 1 września 8-letniej szkoły podstawowej w Starej Wsi.

Mieszkańcy Starej Wsi, zwłaszcza dzieci i młodzież szkolna wraz z rodzicami, a także zaproszeni goście: przedstawiciele władz państwowych, gminnych, samorządowych, księża dekanatu wilamowickiego, przedstawiciele organizacji szkolnych i społecznych oraz wszyscy pracownicy szkoły na czele z dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi zgromadzili się w kościele na uroczystej mszy świętej. Okolicznościową homilię wygłosił starowiejski Proboszcz ks. kan. Grzegorz Then. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej na drugą część uroczystości. Tam po powitaniu zaproszonych gości, a także tych najważniejszych – uczniów, Burmistrz Wilamowic p. Marian Trela dokonał uroczystego otwarcia nowego roku szkolnego. W swoim przemówieniu przedstawił priorytety w pracy na rok 2017/2018 którymi są: wprowadzenie reformy oświaty, wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, dbałość o bezpieczeństwo w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych, wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek wychowawczych, wzmacnianie wychowawczej roli szkoły, podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach. Przypomniał także o projektach edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach naszej gminy, między innymi o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, projektach: Erasmus+, Aktywna tablica, Elektroniczny dziennik i Elektroniczny arkusz organizacyjny, „Czas na Przedszkolaków” w Dankowicach i klub dziecięcy  „Karol” w Pisarzowicach.  Głos zabrał również Senator RP p. Andrzej Kamiński, życząc uczniom powodzenia w nowym roku szkolnym i dziękując za udział w konkursach organizowanych przez Senat. Później p. dyrektor Genowefa Lisewska  podziękowała p. Burmistrzowi, Zarządowi i Radzie Gminy oraz Inspektorowi Nadzoru Budowlanego  za ogromne zaangażowanie i przeznaczenie sporych nakładów finansowych na realizację tej jakże potrzebnej inwestycji, a także firmie „DAN-REM” za rzetelne wykonanie powierzonych im prac. Wyrazy ogromnej wdzięczności skierowała również do pani Sołtys Starej Wsi, Rady Sołeckiej i Radnych za życie życiem szkoły i za wspieranie wszelkich jej inicjatyw tak gospodarczych jak i edukacyjnych. W ramach podziękowań wszystkim zaproszonym gościom zostały wręczone foldery, których wykonanie pomogła sfinansować  p. Bożena Sobocińska – kierownik ZOSiP.

Po programie artystycznym w wykonaniu szkolnej młodzieży nastąpiło oficjalne otwarcie przez p. Burmistrza  nowych sal lekcyjnych i  poświęcenie ich przez ks. Proboszcza. Sale lekcyjne są pięknie wyposażone w nowe meble i w nowoczesny sprzęt  - w tym tablicę interaktywną oraz projektor. Uczniowie będą mogli uczyć się w warunkach, z jakich mogłyby szczycić się najnowocześniejsze szkoły w kraju.

Tak uroczysta oprawa inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w Starej Wsi była możliwa dzięki sponsorom: prywatnej firmie z Dankowic oraz dzięki nieocenionemu kunsztowi p. Anastazji Nycz wraz z członkiniami KGW, za co składamy im serdeczne podziękowania.

A. M.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć pod adresem: http://mgok.wilamowice.pl/tresc/gminna-inauguracja-roku-szkolnego-20172018-04092017

 

Projekty unijne

Projekty MKiDzN