23.08.2019
Imieniny: Apolinarego, Miły i Róży
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

INFORMACJA BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 1 października 2018r. o sporządzeniu spisu wyborców

Wersja do wydruku

INFORMACJA

BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 1 października 2018r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Wilamowic powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Wilamowice w terminie od dnia 1 października 2018r. do dnia 15 października 2018r. (między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony) w godzinach pracy urzędu, tj.

poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30

środa od 7.30 do 16.30

piątek od 7.30 do 14.30

na pisemny wniosek wyborcy [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

   Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 16 rozporządzenia).

Burmistrz Wilamowic

(-) mgr Marian Trela