04.10.2023
Imieniny: Edwina, Rosławy i Rozalii
...

Jesteś tutaj

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE W WYBORACH SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE STARA WIEŚ

Wersja do wydruku

INFORMACJA

O WARUNKACH UDZIAŁU

MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE

W WYBORACH

SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE STARA WIEŚ

 

2 lipca 2023 r. roku (tj. niedziela) w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w godz. 8.00 – 18.00 odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. W wyborach może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 18 lat, zamieszkuje na terenie Sołectwa Stara Wieś, jest zameldowana na pobyt stały w Gminie Wilamowice lub dopisała się do rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

 

Kandydować na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może każdy mieszkaniec Sołectwa Stara Wieś, który ukończył 18 lat, nie jest ubezwłasnowolniony bądź pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

 

Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy stały mieszkaniec Sołectwa Stara Wieś, który jest uprawniony do głosowania.

 

Kandydatów można zgłaszać od 19 maja 2023 r. (piątek) do 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) do godz. 15.30.

Rejestracja kandydatów w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach (Wilamowice ul. I. Paderewskiego 3) w pokoju 15, I piętro w godzinach 7.30 – 15.30, poprzez złożenie:

  • podpisanego zgłoszenia kandydata

  • podpisanego oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.

Nad przebiegiem głosowania będzie czuwać Sołecka Komisja Wyborcza w liczbie 4 – 6 członków, powołana przez Gminną Komisję Wyborczą ds. wyborów sołeckich, spośród kandydatów zgłoszonych przez kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Burmistrz Wilamowic wskazuje jedną osobę do sołeckiej komisji wyborczej.

Głosowanie będzie przebiegało z wykorzystaniem urny wyborczej oraz miejsc zapewniających tajność głosowania (przegrody do głosowania).

Wzory dokumentów zamieszczone są na BIP-ie Urzędu Gminy w Wilamowicach w zakładce Zarządzenia. Dodatkowe informacje oraz druki wyborcze można uzyskać również w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach (Wilamowice ul. I. Paderewskiego 3) w pokoju nr 15 na I piętrze.

 

Burmistrz Wilamowic

/-/ Marian Trela