03.10.2023
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

INFORMACJA o zgłaszaniu się mieszkańców do udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wilamowice za 2022 rok”

Wersja do wydruku

INFORMACJA

o zgłaszaniu się mieszkańców do udziału w debacie

nad „Raportem o stanie Gminy Wilamowice za 2022 rok”

 

Przedstawienie Raportu oraz debata nad „Raportem o stanie Gminy Wilamowice za 2022 rok” odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach w dniu 28 czerwca 2023 r.

Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Wilamowice. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wilamowicach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Zgłoszenie to składa się najpóźniej w dniu 27 czerwca 2023 r., tj. w dniu poprzedzającym sesję Rady Miejskiej, podczas której ma być przedstawiony Raport.

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 12 czerwca 2023 roku w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu Gminy
w Wilamowicach. Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Gminy Wilamowice zamierzającego wziąć udział w debacie nad Raportem oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Druk zgłoszenia można otrzymać w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 27 czerwca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad Raportem według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.).

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

         Stanisława Kudłacik